Målsman ansvarar alltid för ej myndig persons vistelse i Ski Bike Hike Ulricehamn.


Fullfacehjälm och ryggskydd är obligatoriskt

För att få vistas i anläggningen och komma upp i liften krävs en hjälm som täcker hela ansiktet, en s.k. fullfacehjälm och ryggskydd. Vi rekommenderar även att man har ett överkroppsskydd samt knä och armbågs–skydd.

Skivbromsar

Endast cyklar skivbromsar fram och bak är tillåtna.

All cykling sker med eget ansvar

Det är cyklistens egna ansvar att välja led efter kunskapsnivå och anpassa sin åkning efter sin egen åkskicklighet. En person per cykel. Det är inte tillåtet med cykelvagn eller andra hjälpmedel.

Parken får ej beträdas efter stängning

När liften inte är öppen räknas området som arbetsplats, därför kan det stå fordon i lederna samt personal som arbetar i dessa. Det är då förbjudet att cykla och vistas i anläggningens leder.

Det är cyklistens ansvar att känna till reglerna

Gästen ska vara införstådd med reglerna och villkoren i ”Slao:s lilla gröna” samt vara införstådd med Ski Bike Hike´s egna regler – var uppmärksam på anläggningens skyltar och infotavlor.Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att häva avtalet och dra in liftkortet.

Respektera avspärrningar och förbudsskyltar

Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att häva avtalet och dra in liftkortet.

Anpassa farten och visa respekt för andra cyklister/naturen

• Vandrare och andra trafikanter är ej tillåtna i lederna.
• Personal kan vistas i lederna under öppettiderna, var uppmärksam.
• Omkörning av andra cyklister är inte tillåtet. Prata då med dom och be om att få passera när de står stilla.
• Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.
• Tänk på att anpassa farten efter väderleken.
• Stanna inte där sikten är dålig, så som vid krön, efter kurvor eller i brantare leder.
• Skräpa inte ner i anläggningen och cykla endast på märkta leder.

Berusade eller drogpåverkade avvisas

Alkohol och droger försämrar cyklistens omdöme och reaktionstid, vilket utsätter även andra cyklister och personal för fara. Det är förbjudet att cykla alkohol- eller drogpåverkad.

Bikepass är personliga

Personer som försöker åka lift eller vistas i lederna utan personligt eller giltigt bikepass krävs på en avgift på 1500 sek.

Vid åskoväder kommer liften att stängas av, detta är för allas säkerhet.

Cyklisten är ansvarig för sin egen utrustning

Det är cyklistens ansvar att se till att sin utrustning är i fullgott skick samt att se till så att cykeln inte orsakar skador på andra gäster, personal eller anläggningens utrustning.