Personuppgiftspolicy


Personuppgiftsansvarig

UC SKIDCENTER AB, org.nr. 556423-7047, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör en bokning, kontaktar vår resesäljavdelning eller genomför en betalning.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att hantera dina bokningar och betalningar
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss. Din bokning inkluderar uppgifter om bokad skidutrustning, skidskola, liftkort samt eventuella ytterligare tillbehör.
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Dina uppgifter rensas 2 år efter senaste bokning´

För att förse dig med relevant information kring din bokning
Vi behandlar dina personuppgifter såsom mail-adress då vi skickar dig relevant information kring din bokning, såsom bokningsregler, rutiner för utlämnande av utrustning osv.
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Vi rensar din mailadress från detta utskick efter aktuell säsong´

För att hantera kundserviceärenden
Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss exempelvis via mail, chat eller i sociala medier.
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Uppgifter rensas när ärendet är avslutat, i sociala medier ligger uppgifter kvar

För att skicka marknadsföringserbjudanden och nyhetsbrev
Vi behandlar dina personuppgifter (mail-adress) för att skicka dig nyhetsbrev från Ulricehamn gällande vad som händer i anläggningen, när vi öppnar bokningen för säsongen osv. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev kan du själv avregistrera dig via länk i utskicket.
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills du avslutar prenumerationen

Vid felsökning och support av bokningssystem
Vi kan behöva behandla dina personuppgifter vid teknisk support och felsökning i våra bokningssystem.
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Uppgifterna kan komma att behandlas under den tid teknisk support av våra bokningssystem genomförs.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på UC SKIDCENTER AB. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Branäsgruppen AB (org.nr. 556694-2107) och dess dotterbolag ingående i Branäsgruppkoncernen samt våra samarbetspartners för de angivna ändamålen. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev hanteras din mail-adress av vår samarbetspartner Mailchimp, som lagrar uppgifterna på sina servrar i USA.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

UC Skidcenter AB / Ski Bike Hike Ulricehamn
Vist 922 523 90
Ulricehamn

info@skibikehike.se
0321 345 245